Επικοινωνία

                                        
contact01 
Ταχυδρομικώς:   Κων/νου Τσιλίκουνα 25, 34006, Αμάρυνθος, ΕΥΒΟΙΑ
contact02Τηλεφωνικώς : 2229036297 (Γραφείο Διεύθυνσης Σχολείου)
                                          : 2229036296 (Γραφείο Καθηγητών – Σχολική Βιβλιοθήκη)

contact03Fax:  2229036297

contact04email:
1: mail@gym-amarynth.eyv.sch.gr   (Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
2: info@gymnasio.eu      (Διαχειριστής της ιστοσελίδας)
3: admin@gymnasio.eu  (Διαχειριστής της ιστοσελίδας)

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο παλιός μας δικτυακός τόπος  http://gym-amarynth.eyv.sch.gr
θα πάψει να ενημερώνεται από 1/3/2016.