Επικοινωνία

                                        
contact01 
Ταχυδρομικώς:   Κων/νου Τσιλίκουνα 25, 34006, Αμάρυνθος, ΕΥΒΟΙΑ
contact02Τηλεφωνικώς : 2229036297 (Γραφείο Διεύθυνσης Σχολείου)
                                         : 2229036296 (Γραφείο Καθηγητών – Σχολική Βιβλιοθήκη)

contact03Fax:  2229036297

contact04email:
1: mail@gym-amarynth.eyv.sch.gr   (Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
2: info@gymnasio.eu      (Διαχειριστής της ιστοσελίδας)
3: admin@gymnasio.eu  (Διαχειριστής της ιστοσελίδας)

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο παλιός μας δικτυακός τόπος  http://gym-amarynth.eyv.sch.gr
έχει πάψει να ενημερώνεται από 1/3/2016.

Advertisement