Σύλλογος Γονέων

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου –Λυκείου Αμαρύνθου.

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλη: