5μελή/15μελή συμβούλια

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ                                                               ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ: 2022-23

Μαθητικές Κοινότητες
5/ΜΕΛΗ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

A1

Β1

Γ1

Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Α’ Μέλος:
Β’ Μέλος:

Α2

Β2

Γ2

Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Α’ Μέλος:
Β’ Μέλος:

15/ΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πράξη 1η

Σήμερα 10-10-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη του 15/μελους Μαθητικού Συμβουλίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γυμνασίου Αμαρύνθου και συγκροτήθηκαν με φανερή ψηφοφορία σε σώμα ως εξής:

1.Πρόεδρος :
2.Αντιπρόεδρος :
3.Γραμματέας :

Μέλη

Advertisement